Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Investeste in OAMENI !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Axa prioritara 3. "Cresterea  adaptabilitatii lucratorilor  si a  intreprinderilor"
 Domeniul  major de  interventie  3.1. "Promovarea  culturii  antreprenoriale"
Proiectul: Promovarea culturii antreprenoriale - conditie
esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PARTENERI:

 • Coordonator: ARIES Filiala Oltenia - Asociatia Romana pentru Industria de Electronica si Software,
 • Partener 1: ARoTT Asociatia Romana pentru Transfer tehnologic si Inovare
 • Partener 2: ADR - Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
 • Partener 3: OTIMMC - Oficiul Teritorial pentru IMM-uri
 • Partener 4: AIESEC
 • Partener 5: SC IPA SA, Sucursala Craiova
 • Partener 6: Camera de Comert si Industrie Rm Valcea


PROIECTUL URMARESTE:

 • Cresterea competitivitatii economice in special in domenii de high-tech cu inalt potential inovativ
 • Dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere,
 • Dezvoltarea si folosirea eficienta a capitalului uman din Romania in special in zona antreprenoriala pentru a compensa numarul mic de intreprinzatori (~50% din media europeana)
 • Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate
 • Promovarea ocuparii si incluziunii sociale si diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii.

OBIECTIV GENERAL: obiectivul general are focalizare specifica axata pe cresterea competitivitatii prin inovare, in special inovare tehnologica si noi modele de afaceri.

 • Dezvoltarea pe toata durata vietii a competentelor antreprenoriale si manageriale a resurselor umane din IMM din sectoarele inovative (IT, bio-tehnologii, cercetare-dezvoltare, electronica etc)
 • Promovarea spiritului antreprenorial, in scopul generarii un numar crescut de afaceri in domeniile inovative
 • Cresterea competitivitatii IMM-urilor (inclusiv a celor de tip start-up si spin-off) din sectorul inovativ, prin cresterea capacitatii de inovare cercetare - proiectare tehnologica, asigurarea calitatii si dezvoltare produse noi.
 • Formarea profesionala continua a angajatilor, a personalului de conducere din IMM-uri, a intreprinzatorilor si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta, cresterea adaptabilitatii lor la ritmul rapid de avans tehnologic si la provocarile globalizarii, corelarea ofertei de formare cu cererea de forta de munca calificata , in domeniul respectiv.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 • Cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala
 • Incurajarea spiritului antreprenorial, prin cresterea numarului de participanti la cursuri de formare antreprenoriala pentru ca persoanele care doresc sa inceapa o afacere sa inteleaga rolul intreprinzatorului in dinamica pietei, sa genereze idei inovatoare in domeniul afacerilor
 • Implementarea de programe si servicii inovatoare de asistenta pentru crearea de afaceri, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off si start-up -sprijinirea si sustinerea IMM in aplicarea inovatiilor
 • Formarea profesionala continua a angajatilor si a potentialilor angajati, cresterea adaptabilitatii lor, corelarea ofertei de formare cu cererea de forta de munca calificata , asigurarea calitatii si competitivitatii si cultura inovarii

Principalul rezultat va fi un numar de 100 de persoane instruite in formarea antreprenoriala.

Perioada de derulare a proiectului: 18 luni: 1 iunie 2009-31 noiembrie 2010

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

News & Events


ARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png