Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

PROIECT NR. 2(2I)-3.1-14
"Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven"
(22.09.2010-21.03.2012)
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013

Axa prioritara 3: "Dezvoltare economica si sociala" - dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei
Domeniul major de interventie 3.1: "Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale"

PARTENERI:

 • Partener principal: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare (ARoTT) - Craiova, Romania
 • Partener 2: Asociatia Transfrontaliera E (Equilibrium) Environment (ATeE) - Craiova, Romania
 • Partener 3: Fundatia Perpetuum Mobile - Pleven, Bulgaria
 • Partener 4: Parteneriatul Regional pentru Dezvoltare Durabila - Vidin, Bulgaria

OBIECTIV GENERAL: "Sprijinirea dezvoltarii durabile a zonei transfrontaliere Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven prin identificarea si promovarea oportunitatilor turistice ale regiunii"

OBIECTIVE SPECIFICE: Obiectiv specific nr. 1: "Identificarea si promovarea turismului tematic transfrontalier prin activitati si masuri comune, specifice si consistente pe ambele laturi ale frontierei"

Obiectiv specific nr. 2: "Elaborarea si implementarea unui plan de amenajare a teritoriului si proiectarea infrastructurii turistice pentru parcul Kailyka din Pleven, ca exemplu de bune practici pentru dezvoltarea rutelor turistice in zona transfrontaliera."

GRUPUL TINTA:

 • 200 operatori turistici din zona transfrontaliera Dolj, Olt; Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca
 • 1000 IMM-uri din zona transfrontaliera Dolj, Olt; Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca
 • Autoritatile publice din zona transfrontaliera Dolj, Olt; Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca
 • Administratia Districtuala si Municipala Pleven
 • 10 companii private a caror sfera de activitate urmeaza sa includa domeniul turistic
 • 5 ONG-uri activand in domeniul dezvoltarii turismului
 • Beneficiari indirecti: peste 100000 vizitatori ai parcului Kailyka in fiecare an.

ACTIVITATI:

 • Activitatea 1: Studiul "Turismul tematic - oportunitate pentru dezvoltarea si promovarea zonei transfrontaliere Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vrata, Pleven" - Vor fi identificate cel putin 7 rute tematice
 • Activitatea 2: Studiul "Constrangeri in zona Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven in ceea ce priveste promovarea turismului tematic transfrontalier"
 • Activitatea 3: Elaborarea unui Album - "Turismul tematic in zona transfrontaliera Romania- Bulgaria"
 • Activitatea 4: Realizarea unui Portal pentru promovarea regiunii transfrontaliere si a turismului tematic.
 • Activitatea 5: Realizarea unui film de prezentare a cel putin 7 rute tematice
 • Activitatea 6: Infiintarea unei Asociatii Transfrontaliere a IMM-urilor din domeniul turismului - "E-Tourism".
 • Activitatea 7: Organizarea a 7 workshopuri pe temele celor 7 rute identificate in cadrul studiului.
 • Activitatea 8: Organizarea a 2 misiuni economice adresate IMM-urilor din domeniul turismului (1 in Romania and 1 in Bulgaria)
 • Activitatea 9: 2 Tururi demonstrative adresate autoritatilor locale si reprezentantilor Mass-media
 • Activitatea 10: Elaborarea unui plan de amenajare a teritoriului si proiectarea infrastructurii turistice pentru parcul Kailyka din Pleven (atractie principala in cadrul uneia dintre cele 7 rute identificate)
 • Activitatea 11: Organizarea Conferintei Regionale "Turismul tematic transfrontalier - mijloc de promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt. Mehedinti, Vidin, Vracza, Montana, Pleven"
 • Activitatea 12: Expozitie si eveniment de brokeraj: "Servicii integrate de turism in zona transfrontaliera"
 • Activitatea 13: Infiintarea a 3 Centre de informare turistica (Craiova, Vidin, Pleven)
 • Activitatea 14: Campanie de promovare - Campania de promovare va avea loc pe ambele parti ale frontierei. In acest sens, se vor organiza: 2 conferinte de presa - 1 in Romania si 1 in Bulgaria; 4 emisiuni radio - 2 in Romania si 2 in Bulgaria; 4 transmisiuni TV - 2 in Romania si 2 in Bulgaria; 1000 pliante - 500 in Romania si 500 in Bulgaria; 400 afise - 200 in Romania si 200 in Bulgaria; 4 bannere - 2 in Romania si 2 in Bulgaria; 1000 harti cu rutele tematice - 500 in Romania si 500 in Bulgaria

REZULTATE ASTEPTATE:

 • 1 Studiu in care vor fi identificate si analizate cel putin 7 rute tematice
 • 1 Studiu in care vor fi identificate constrangerile in ceea ce priveste promovarea obiectivelor turistice in zona transfrontaliera
 • 1 album pentru promovarea turismului tematic in zona transfrontaliera
 • 1 portal pentru promovarea zonei transfrontaliere si a turismului tematic
 • 1 Film de prezentare a cel putin 7 rute tematice
 • 1 Asociatie transfrontaliera a IMM-urilor din domeniul turismului - "E-Tourism"
 • 7 workshopuri - 140 participanti, (70 ro si 70 bg), reprezentanti ai IMM-urilor si operatorilor de turism - organizate pe temele celor 7 rute identificate.
 • 2 misiuni economice (60 participanti - 30 bg and 30 ro, reprezentanti ai IMM-urilor din domeniul turismului)
 • 2 Tururi demonstrative adresate autoritatilor locare si mass-media (40 participanti-20 ro si 20 bg)
 • 1 plan de amenajare a teritoriului si proiectarea infrastructurii turistice pentru parcul Kailyka din Pleven (atractie principala in cadrul uneia dintre cele 7 rute identificate)
 • Elaborarea planului de amenajare a teritoriului pentru zona protejata "Kailyka"
 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru infrastructura turistica a parcului "Kailyka". Documentatia tehnica va fi inaintata catre Autoritatile Regionale responsabile din punct de vedere legal de implementarea proiectelor propuse
 • 1 Conferinte Regionala Regional Conference "Turismul tematic transfrontalier - mijloc de promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt. Mehedinti, Vidin, Vracza, Montana, Pleven" (50 participanti -15 bg and 35 ro)
 • Expozitie si eveniment de brokeraj: "Servicii integrate de turism in zona transfrontaliera" (30 expozanti -10 bg and 20 ro)
 • 3 Centre de informare turistica (Craiova, Vidin, Pleven)
 • Campanie de promovare : 2 conferinte de presa (1 in Romania si 1 in Bulgaria);4 emisiuni radio (2 in Romania si 2 in Bulgaria); 4 transmisiuni TV (2 in Romania si 2 in Bulgaria); 1000 pliante ( 500 in Romania si 500 in Bulgaria); 400 afise (200 in Romania si 200 in Bulgaria); 4 bannere (2 in Romania si 2 in Bulgaria); 1000 harti cu rutele tematice (500 in Romania si 500 in Bulgaria)
 • 15 aparitii in mass-media

MATERIALE

EVENIMENTE

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

News & Events


ARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png