Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

"Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor climatice, crestere economica si bunastare sociala"
Axa prioritara 2: "Mediu" - Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera
Domeniul major de interventie 2.1: "Dezvoltarea unor sisteme comune de management pentru protectia mediului"

Parteneri:

 • Partener principal: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare - Romania
 • Partener 2: Asociatia Transfrontaliera E (quilibrum) Environment - Romania
 • Partener 3: Agentia pentru Dezvoltare Regionala si Centru de Afaceri 2000 - Montana, Bulgaria
 • Partener 4: Balkan Civic Coalition - Vidin, Bulgaria
 • Partener 5: Euroregion Pleven - Olt

Obiectiv general: Conservarea resurselor naturale si protejarea mediului in zona transfrontaliera, in scopul de a asigura dezvoltarea durabila, prin cresterea cooperarii intre actorii-cheie din zona.

Obiectiv secundar: Cresterea nivelului de constientizare, in randurile antreprenorilor, autoritatilor locale si populatiei din zona transfrontaliera, a necesitatii reducerii poluarii si prevenirii schimbarilor climatice in scopul cresterii bunastarii economice si sociale si dezvoltarea unei initiative comune pentru inlesnirea accesului grupurilor-tinta la solutii alternative pentru economisirea energiei.

Grup tinta:

 • IMM-uri din zona Dolj-Vidin-Montana-Pleven (120 participanti la seminarii- 60 RO, 60 BG , 200 beneficiari directi ai brosurilor, minim 100 beneficiari ai conferintei internationale si evenimentului de brokeraj, minim 100 beneficiari ai studiului, minimum 1000 beneficiari ai retelei si portalului)
 • Autoritati publice (200 participanti la workshopuri - 100 RO, 100 BG, minimum 100 beneficiari ai studiilor, minimum 40 participanti la Targul cu masa rotunda, minimum 200 beneficiaries ai websiteului)
 • Locuitorii zonei de granita cu varste intre 20 si 59 de ani(712187 in Dolj, 287945 in Vidin, Montana si Pleven)

Activitati:

 • Elaborarea unui "Studiu asupra potentialului de dezvoltare a resurselor regenerabile pentru producerea de energie in zona transfrontaliera" si a unui "Studiu de oportunitate asupra construirii unei hidrocentrale in zona de granita Dolj - Vidin - Montana - Pleven"
 • Campanie de constientizare adresata locuitorilor - elaborarea si difuzarea filmului "Utilizarea energiilor regenerabile in activitatile domestice - un mediu mai curat pentru generatiile prezente si viitoare"
 • Campanie de constientizare adresata autoritatilor publice - organizarea a 10 workshop-uri (7 in Romania si 3 in Bulgaria), pe tema "Proiecte de investitii in beneficiul comunitatii utilizand energii regenerabile si surse de finantare pentru implementarea lor"
 • Campanie de constientizare adresata IMM-urilor - organizarea a 6 seminarii (4 in Romania si doua in Bulgaria): "Eficienta utilizarii energiei in constructii"; "Tehnologiile inovative ale cogenerarii"; "Energia eoliana - eficienta energiei, costuri mici, mediu protejat"; "Tehnologii solare - eficienta energiei, costuri mici, mediu protejat"; "Energia geotermala si hidroenergia - beneficii pentru afaceri si mediu"; "Metode de utilizare eficienta a energiei produse din combustibili fosili si depozitarea sigura a deseurilor rezultate pentru un mediu curat"
 • Elaborarea a 4 brosuri pentru seminarii: "Eficienta utilizarii energiei in constructii", "Tehnologiile inovative ale cogenerarii", "Energia eoliana, tehnologiile solare, energia geotermala si hidroenergia - beneficii pentru afaceri si mediu", "Metode de utilizare eficienta a energiei produse din combustibili fosili si depozitarea sigura a deseurilor rezultate pentru un mediu curat"
 • Targul si masa rotunda "Produse si servicii in domeniul energiilor regenerabile"
 • Conferinta internationala si evenimentul de brokeraj "Inovatii - Inovatori - Proprietate intelectuala"
 • Crearea unei retele transfrontaliere pentru cooperarea in sectorul energetic, destinata intreprinderilor, institutelor de cercetare, universitatilor, agentilor de distributie a energiei, institutii financiare publice si private si inregistrarea acesteia in reteaua EU-EIFN (Energy Sector Innovation-Financial Network)
 • Elaborarea si mentenanta unei pagini web a retelei cu un buletin de stiri lunar
 • Crearea unui Portal - Oferta si cerere de produse si servicii in domeniul energiilor regenerabile si transferului tehnologic, cu 2 sectiuni - Romania si Bulgaria
 • Conferinte de presa - 4 in Romania: lansare proiect, targ si masa rotunda, lansare portal, incheiere proiect si 2 in Bulgaria: lansare proiect si lansare portal
 • Tiparire si diseminare materiale promotionale - 4000 pliante, 6 bannere, 100 afise
 • 22 anunturi radio (11 in Romania si 11 in Bulgaria) si 20 comunicate de presa

Rezultate asteptate:

 • 1 "Studiu asupra potentialului de dezvoltare a resurselor regenerabile pentru producerea de energie in zona transfrontaliera"elaborat and tradus in Ro, Bg, En
 • 1 "Studiu de oportunitate asupra construirii unei hidrocentrale in zona de granita Dolj - Vidin - Montana - Pleven"elaborat si tradus in Ro, Bg, En
 • 1 film elaborat (in Engleza), subtitrat in Romana si Bulgara and difuzat pe posturile TV locale in Dolj and Vidin, Montana, Pleven: 20.000 beneficiari directi ai filmului
 • 10 workshopuri (7 in Ro si 3 in Bg; 200 participanti (20 participanti/workshop)
 • 6 seminarii (4 in RO, 2 in BG); 120 participanti (20 participanti/seminar)
 • 4 brosuri
 • 1 Targ cu masa rotunda (20 expozanti;2 pers/expozant)
 • 1 Conferinta internationala si eveniment de brokeraj; 50 participanti
 • 1 retea creata si inregistrata EU-EIFN; 1 pagina web si Portal; Buletine de stiri lunare trimise la membrii retelei; minim 1000 beneficiari ai portalului

MATERIALE:

EVENIMENTE:

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

News & Events


ARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png